Overzicht woningbezit

Waar vindt u woningen van Patrimonium?

Wilt u weten waar wij in de stad woningen hebben? Kijk dan in het te downloaden boekje ‘Op elk slot past een sleutel’. Dit boekje geeft een overzicht van ons woningbezit. Hiermee worden niet specifiek de momenteel beschikbare of leegstaande woningen mee bedoeld, maar meer het woningbezit zelf en de locaties die wij beheren. Wij wijzen u erop dat de Inleiding nog niet is aangepast op de nieuwe situatie van 1 januari 2018, de datum waarop wij onze leegkomende woningen aanbieden via WoningNet: www.woningnetgroningen.nl.

op-elk-slot-past-een-sleutel-2017-2018

Voor een overzicht van woningen die specifiek geschikt zijn voor senioren, verwijzen wij u naar de Seniorengids. Leegkomende/beschikbare seniorenwoningen worden aangeboden via WoningNet.

Seniorengids

Vrije sector

Patrimonium heeft een paar woningen in de vrije sector en die zijn te vinden aan de Siersteenlaan 418/1 – 418/22 en 422/1 – 422/22 (Palladiumflat). Als er een woning beschikbaar komt, kunt u deze vinden op www.woningnetgroningen.nl.  Let wel: u dient een verzamelinkomen te hebben > € 40.024(peiljaar 2021)