Seniorenhuisvesting

Hoge prioriteit voor seniorenhuisvesting bij Patrimonium

Het realiseren van goede huisvesting voor ouderen vindt Patrimonium belangrijk. Het heeft bij ons dus ook hoge prioriteit. Maar liefst 20 procent van ons totale bestand bestaat uit ouderenwoningen. In het te downloaden boekje ‘Op elk slot past een sleutel’ (bekijk deze hier) met daarin een overzicht van ons woningbezit, herkent u deze aan de afkorting OW. Ons aanbod varieert van zelfstandige seniorenwoningen tot en met moderne zorgcentra.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een seniorenwoning, dient u ingeschreven te staan bij WoningNet: www.woningnetgroningen.nl. Als er een seniorenwoning beschikbaar komt, wordt deze via voornoemde website aangeboden.

Zelfstandig wonen

Seniorencomplexen voor zelfstandig wonen
In de seniorencomplexen wonen ouderen zelfstandig. In veel complexen bevindt zich een recreatieruimte en is een commissie actief die uiteenlopende activiteiten voor de bewoners organiseert.