Woonlastenonderzoek

Om meer duidelijkheid te krijgen over de woonlasten van haar huurders en of die voor iedereen te betalen zijn, heeft Patrimonium in samenspraak met onze huurdersorganisatie, de GWHP, een onderzoek laten verrichten door bureau KAW naar de woonlasten van onze huurders. Graag informeren wij u over de uitkomsten van het onderzoek.

rapport woonlastenonderzoek.

Aanleiding onderzoek
Woningcorporaties maken zogenaamde ‘prestatieafspraken’ met de gemeente en huurdersverenigingen over wat ze gaan doen in een bepaalde periode op het gebied van huisvesting en de leefbaarheid van de woonomgeving. Ook Patrimonium doet dat. Om te kijken hoe we het beste onze middelen kunnen inzetten in een bepaalde periode, moeten we natuurlijk wel het nodige weten over de mensen voor wie we het doen: onze huurders.

Heel belangrijk bijvoorbeeld is om te weten welk budget huurders beschikbaar hebben voor hun woonlasten. Hebben de meeste huurders genoeg budget of zijn er misschien ook die te weinig hebben? Deze vraag is vooral nu belangrijk, omdat er in de laatste jaren veel gebeurd is wat de inkomens van mensen en de woningmarkt beïnvloed heeft.


Vorige berichten